Archiv Červen, 2015

„My clitoris beats my vagina? That’s crazy!“

Hnacím motorem převážně konverzačního seriálu je podobně jako ve screwball komediích souboj pohlaví. Teprve ve druhé sérii se k pnutí mezi lidmi různého pohlaví přidává také rasové napětí. Seriál svou dynamiku těží primárně ze vztahové hierarchie doma a na pracovišti (resp. mezi těmito dvěma subsvěty), potažmo ze snahy postav vzepřít se společenským normám a pravidlům (jak by se měla chovat manželka, matka, manžel, milenec). (Překonávání limitů a snaha nahlédnout za horizont dosavadního lidského poznání nachází paralelu v prvních pokusech o lety do vesmíru.)

Ženy se musí ponižovat před muži, muži před mocnějšími muži a lékaři jsou zároveň pacienty a svou léčbou druhých pomáhají také sobě. Podstatné přitom je, že pravidla pro muže se s ohledem na dobové zasazení radikálně liší od pravidel pro ženy. Nerovnosti obecnějšího rázu jsou demonstrovány na disharmonickém vztahu Masterse a Johnsonové, kteří spolu nikdy nemohou být úplně zadobře, neboť jejich různě vyostřené handrkování činí seriál poutavým a udržuje vyprávění v chodu. Kdyby se shodli na pracovních postupech i sexuální technice, kterou si chtějí zpříjemnit večer, seriál by nás neměl čím držet v očekávání.

Ve vytváření důmyslných vztahových propletenců, čelících tlakům z různých stran, je výborná zejména první řada. Dobové mravy, vztahová politika a genderová nerovnováha nutí postavy k podlézání, lhaní, vydírání nebo přisvojování si zásluh, které jim plně nenáleží. Jejich jednání není správné, ale plně chápeme, proč se k němu uchylují. Muži si neustále přeměřují svá ega a přesvědčují se, že se jim nezmenšila. Těžší boj svádějí ženy, k jejichž trápení je kolektiv scenáristů a scenáristek vnímavější. U mnohých situací, pojímaných ve fikčních světech zpravidla pouze z pohledu mužů (úspěch v kariéře, neúspěch v rodině, nevěra), je zde zohledněna ženská perspektiva.

Ve druhé řadě bohužel dochází k přesunu akcentu na rasovou problematiku, která je zpracována mnohem polovičatěji než napětí mezi pohlavími. Je přitom znát, že tvůrce k zohlednění dalšího dobově relevantního tématu přiměl hlavně požadavek politické korektnosti, nikoli úvahy nad tím, jakým směrem by se pravděpodobně mohlo drama vyvíjet. Nejvíc na tento úhyb doplácí Libby, která je přesvědčivá jako latentní rasistka, nikoli již jako bojovnice za práva menšin, ve kterou se zázračně promění. Jiné postavy jsou zase necitlivě odsunuty na vedlejší kolej, aby se náhle a nepřesvědčivě (jako deus ex machina) znovu objevily na scéně (Ethan, Barton).

Vyjma několika neotřelých epizod (jedna se téměř celá odehrává během jedné noci v hotelovém pokoji) se seriál drží velmi klasické dramaturgické výstavby se sexualitou jako vše-sjednocujícím tématem (Freud by měl radost). Epizody jsou stavěny z větší dějových bloků a mezi různými akcemi zpravidla není pro oživení tempa paralelně prostříháváno. Až po odehrání a alespoň částečném uzavření jedné situace se přesunujeme k další. Vyjma občasné práce s hloubkou prostoru a rozmístěním postav v něm je základním stylistickým prostředkem figura záběr/protizáběr. Vinou této stavby, kladoucí důraz na srozumitelnost a přehlednost sdělení, působí Masters of Sex v konkurenci dravějších, narativně a stylisticky více ozvláštněných seriálů poněkud usedle, ale díky výborným hercům a dialogům si podobnou klasičnost může dovolit.

Otázkami, které řeší a na jejichž přetrvávající důležitost upozorňuje, jsou Masters of Sex bezpochyby feministickým seriálem (bohužel více slovem než obrazem – zatímco ženskou nahotou se nešetří, na okamžik přítomná mužská erekce je decentně skryta spodním prádlem). Jeho postavy začínají opatrně mluvit o „neexistujícím problému“, který o pár let později v Ženské mystice popsala Betty Friedan a Masters se až díky Johnsonové, ženě samostatné, na mužích nezávislé (a ke stejné autonomii své děti vychovávající), učí vnímat opačné pohlaví nejen jako studijní objekt, ale také jako lidské bytosti s vlastními právy. Že se někteří muži k tomuto myšlenkovému přenastavení nedopracovali dodnes? „So, fuck them!“

P.S.: Třetí řada by měla na Showtime začít 12. července.

Masters of Sex, USA 2013-2014, autorka: Michelle Ashford